De data voor hart voor sport zijn dinsdag 4, 11 en 18 juni 2019.

De doelgroep zijn de kinderen vanaf 9 jaar.

Info Klaas Spriensma tel. 06-19989701

Op tongersdei 16 juni wie it safier! De earste FLB wedstryd fan de 3de klas Ljeppers fan de Regio N-O Fryslân koenen ‘LOS’ op de neie jeugdskâns fan de klub.
Mei de  iepenings sprong fan âdste lid Klaas Spriensma ( 36 jier lid) en it jongste (jonges lid) Dirk Hazenberg waard de neie skâns yn gebrûk naam.
Onder prachtig Ljeppers waar ‘Reinde’it persoanlik rekords fan  de Ljeppers op de neie skâns.
Foar de útslagen kinne jo terjochte op de side fan de Frysk Ljeppers Boun. en fansels stean der ek foto’s op ús facebook side.
DSC_6359 (Small)
DSC_6376 (Small)
DSC_6378 (Small)

Geertje Bijlsma zat van onze vereniging in het winnende Team van Bart Helmholt en kreeg de medaille en felicitaties uit handen van niemand minder dan Foppe de Haan.
We kunnen samen met de begeleiding van die dag ( Niels, Bart, Jelte, Tjitske, Symke, Hugo, Klaske en Simon Willem) op een geslaagde opening van de jeugd fierljepdag in Sportstad Heerenveen.

index

Meer foto’s staan op de facebookpagina www.facebook.com/ljeppersklubbuitenpost

Voor het laatste nieuws kunt u ook terecht  op onze facebookpagina.
www.facebook.com/ljeppersklubbuitenpost