Met de komst van fierljepper Riemer Wolters naar Surhuizum, ontwikkelde zich de fierljepsport ook in deze regio. Zelf steeds actief lid van Trienwalden, zag hij gaarne een trainingsmogelijkheid nabij Surhuizum of Surhuisterveen; maar daar was in deze beide dorpen weinig kans op. Als uitvoerder bij de Grondmij. N.V., was Riemer in 1975 bezig met de realisering van een sportcomplex te Buitenpost. Als daar nu eens een trainingsschans aangelegd zou kunnen worden.

Maar dat werd al spoedig verworpen; als er iets moest komen, dan gelijk een volledige springaccommodatie. Met medewerking van de gemeente werd het reeds in uitvoering zijnde project zodanig gewijzigd, dat alsnog een drietal schansen gerealiseerd kon worden. De speelhoogte die er oorspronkelijk zou komen, werd omgezet in een natuurlijke tribune. Vanuit de Swadde werd een springwater gegraven; op deze wijze ontstond een schitterende springarena. Het geheel werd gecompleteerd met enkele polsen, waarvoor de middenstands- vereniging `BuV0` haar medewerking verleende.schans

Met deze nu geheel volledige fierljepaccommodatie werd tegelijk de `Fierljepvereniging Achtkarspelen` opgericht, onder leiding van Henk Hofman. Met deze gebeurtenis op 6 april 1976 was dit eveneens de eerste fierljepvereniging in de provincie.

De groep ljeppers onder leiding van Riemer Wolters ontwikkelde zich voorspoedig. Bekende springers kwamen er uit zijn ’school’. Met name Jellie Hofstra te Augustinusga werd in de damesklasse een geducht ljepster. ln 1976 en 1977 behaalde zij zelfs het Friese kampioenschap. Zo kwam ook de topklasser Klaas Keizer uit deze school.

Nog in datzelfde jaar, op 31 juli 1976, werden de schansen officieel geopend. De Friese recordhouder Jouke de Vries, de juniorenkampioen Piet Vlieger en de dameskampioene Tineke Vlieger verrichtten de openingssprongen. Ruim tweeéneenhalfduizend toeschouwers genoten van een prachtig ljepfestijn.

De schitterende arena was mede oorzaak, dat het de beste wedstrijd werd van de tot toen gehouden ljeppe-rijen van dat jaar. Er werden niet minder dan tien sprongen boven de vijftien meter gemaakt. Piet Vlieger werd de dagkampioen met 16.03 meter. Van de thuisvereniging werd Jellie Hofstra derde met 10.43 meter. Bij de jongens van veertien en vijftien jaar werd Ite Hofman eveneens derde met 11.54 meter. Er werden maar liefst zeventien persoonlijke records verbeterd.

Er wordt in Buitenpost al sinds 1959 gefierljept. Het begon met incidentele wedstrijden over de Buitenpostervaart, die door de Middenstandsvereniging werden georganiseerd. Van de op 50 juli 1960 gehouden wedstrijd is nog een uitslagenlijst bewaard gebleven. De lijst telde toen 76 deelnemers; in de categorie ‘manlju’ 19-50 jaar behaalde B. de Vries uit Buitenpost toen de 5de prijs met 11,62 meter.

Bij de wedstrijden kreeg de organisatie vele jaren hulp van gemeentepersoneel. Ambtenaren, voornamelijk van Gemeentewerken, fungeerden o.m. als meters en polshouders. De training werd in het begin door Riemer en Bjinse Wolters verzorgd. In de jaren zeventig en tachtig maakte men voor de wintertraining vanaf januari gebruik van de gymzaal bij de toenmalige ULO in Buitenpost. Vergaderingen werden in Café De Ridder (nu ‘The Point’) gehouden.

De fierljeppers van Buitenpost droegen eind jaren zeventig al eigen sportkleding, die bestond uit een groen shirt en een zwarte broek. Ze organiseerden ook Wedstrijden en demonstraties in de omgeving, o.m. bij het Surventofeest te Surhuisterveen en het Dorpsfeest van Surhuizum. De actieve leden kwamen uit een vrij groot gebied, met een sterke Trynwâldster inbreng. Catharinus Hoekstra uit Aldtsjerk trainde er. Ook Piet, Gerhard en Tineke Vlieger uit Ryptsjerk hebben hier enkele jaren getraind en geljept. Pas nadat er een vereniging in Burgum was opgericht, volgde hun overstap, omdat dit dichterbij was. Bekende leden uit jaren zeventig en tachtig waren Bjinse Wolters, Janke Holthuis, Willy Hettema, Klaas Keizer en Ite Hofman.

In 1982 werd op deze accommodatie voor het eerst in Fryslân verder dan 18 meter gesprongen. In 2002 vestigde Bart Helmholt hier het Nationale juniorenrecord (18,70 meter), het jaar daarop sprong Henk Schievink het Friese record van 18,89 meter. Nederlandse Kampioenschappen werden er in 1979 en 1992 georganiseerd.

002 (Small)

De vereniging bracht meerdere Fries en Nederlands Kampioenen voort;  Jellie Hofstra uit Augustinusga, Ettie Spriensma en Margreet Kamminga uit Gerkesklooster, Marcel Nijboer uit Kollumerzwaag, Frederik Boersma en Pieter Coehoorn uit Buitenpost,  Ineke Prins en Dictus Hoeksma uit Ee.