Correspondentie adres:
Spriensma’s Reed 4
9873 TE Gerkesklooster
e-mail: info@ljeppersklubbuitenpost.nl

Lidmaatschap:
U kunt al voor € 10,00 per jaar lid zijn van Ljeppersklub Buitenpost.
Mocht u geïnteresseerd zijn stuur dan uw NAW-gegevens op naar ons correspondentie adres.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter, Dries Braaksma, tel.nr. 06-12998142
driesbraaksma@ljeppersklubbuitenpost.nl
Secretaris, Klaas Spriensma, tel.nr. 06-19989701
klaasspriensma@ljeppersklubbuitenpost.nl
Penningmeester, Johanna Roorda, tel.nr. 06-10257470
johannaroorda@ljeppersklubbuitenpost.nl
Gebouw- en terreinbeheerder, Klaas Liewes, tel.nr. 06-13183736
klaaslieuwes@ljeppersklubbuitenpost.nl
Public relations, Rick Reurink, tel.nr. 06-16616930
rickreurink@ljeppersklubbuitenpost.nl
Ljepperszaken, Marieke Jelsma, tel.nr. 06-57323189
mariekejelsma@hotmail.com
Algemene zaken, Hennie Lefferts, tel.nr. 06-15407238
hennielefferts@ljeppersklubbuitenpost.nl

 

Demozaken, Simon Willem Hoeksma, tel.nr. 06-25361574
info@hoeksma.frl
Jeugdcommissie, Bartele Nicolai, tel.nr. 06-29845924
bartele_voetbal@hotmail.com

De accommodatie bevindt zich op sportpark “De Swadde”
Jeltingalaan 80
9285 WL   Buitenpost.