Jeugdcom
Correspondentie adres:
Spriensma’s Reed 4
9873 TE Gerkesklooster
e-mail: info@ljeppersklubbuitenpost.nl

Lidmaatschap:
U kunt al voor € 10,00 per jaar lid zijn van Ljeppersklub Buitenpost.
Mocht u geïnteresseerd zijn stuur dan uw NAW-gegevens op naar ons correspondentie adres of via onderstaand contactformulier.

Het huidige bestuur bestaat uit:
Voorzitter, Dries Braaksma, tel.nr. 06-12998142
driesbraaksma@ljeppersklubbuitenpost.nl
Secretaris, Klaas Spriensma, tel.nr. 06-19989701
klaasspriensma@ljeppersklubbuitenpost.nl
Penningmeester, Sije Dijkstra, tel.nr. 06-49656212
sijedijkstra@ljeppersklubbuitenpost.nl
Gebouw- en terreinbeheerder, Klaas Liewes, tel.nr. 06-13183736
klaaslieuwes@ljeppersklubbuitenpost.nl
Public relations, Meindert Woudwijk, tel.nr. 06-16616930
meindertwoudwijk@ljeppersklubbuitenpost.nl
Ljepperszaken, Marieke Jelsma, tel.nr. 06-57323189
mariekejelsma@hotmail.com
Demozaken, Simon Willem Hoeksma, tel.nr. 06-25361574
info@hoeksma.frl
Jeugdcommissie, Bartele Nicolai, tel.nr. 06-29845924
bartele_voetbal@hotmail.com

De accommodatie bevindt zich op sportpark “De Swadde”
Jeltingalaan 80
9285 WL   Buitenpost.