De data voor hart voor sport zijn dinsdag 4, 11 en 18 juni 2019.

De doelgroep zijn de kinderen vanaf 9 jaar.

Info Klaas Spriensma tel. 06-19989701