Deze dagen zijn gepland op dinsdag 5, 12 en 19 juni.
Aanvang 19.00 uur op het sportpark de Swadde.
Info Klaas Spriensma telnr. 06-19989701